«

Keresés

Üdvözöljük Önt az AkzoNobelnél!

Nagy örömünkre szolgál, hogy felkereste honlapunkat, és köszönjük, hogy érdeklődik cégünk, termékeink és honlapjaink iránt. Ez az adatvédelmi nyilatkozat az AkzoNobel GmbH-ra és az AkzoNobel minden konszernvállalatára (a továbbiakban együttesen "AkzoNobel" vagy "mi") vonatkozik, melyeket a jelen internetes portál révén elérhet. A személyi adatok feldolgozásával kapcsolatosan illetékes hely - az adatvédelmi jog értelmében - az egyes honlapok impresszumában feltüntetett AkzoNobel konszernvállalat.

Nagyon fontos számunkra, hogy a honlap használata során védjük az Ön magánszféráját. Ezért arra kérjük Önt, hogy vegye tudomásul a következő tájékoztatást:

Névtelen adatgyűjtés

Az AkzoNobel honlapját alapvetően anélkül jogosult látogatni, hogy tudomásunkra hozná az Ön kilétét. Csak az Ön látogatásának időpontjában Önnek kiosztott IP-címet, az Ön internet-szolgáltatójának nevét, az Önt hozzánk irányító honlapot, illetve az Ön által meglátogatott weboldalainkat, valamint az Ön látogatásának időpontját ismerjük meg. Amennyiben fájlokat tölt le, akkor az AkzoNobel megtudja még az Ön által letöltött fájl nevét. Ezeket az információkat statisztikai célból kiértékeljük. Ön felhasználóként névtelen marad.

  • Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása
  • Kizárólag az ügyfeleink tájékoztatására szolgáló internetes oldalainkon alapvetően
  • nem gyűjtünk személyes információkat.


Amennyiben egyedileg kíván kommunikálni az AkzoNobellel, akkor ehhez olyan személyfüggő információkat kell gyűjtenünk, melyeket Ön önként és szabad akarata alapján hoz tudomásunkra. Erre például akkor kerülhet sor, ha szabad álláslehetőségre jelentkezik, részt vesz egy online megkérdezésben vagy konferenciára regisztrálja magát. Ezen személyre szabott szolgáltatások keretében az Ön regisztrált adatait az Ön tudomására hozott célra dolgozzuk fel. A félreértések elkerülése érdekében az AkzoNobel az Ön bejelentkezését követően e-mailben megerősítést kér Öntől (double opt-in).

Adatok exportálása és feldolgozása az Európai Gazdasági Téren kívüli országokba(n)
Mivel a tiszta ügyfél tájékoztatás során nem gyűjtünk személyes adatokat, nem kerül sor ezen információk Európai Gazdasági Téren kívüli exportjára sem.

Az Ön és az AkzoNobel közötti személyes kommunikációt szükségessé tevő ajánlatok használata (személyre szabott szolgáltatások) esetén a személyes adatok a kijelölt célból (pl. értékelés, termékkel kapcsolatos érdeklődés, konferencia-foglalás) átadhatók az AkzoNobel konszern más vállalatának, így kikerülhetnek az Európai Gazdasági Térből. A személyes adatok AkzoNobel konszernen belüli átadására egy kötelező érvényű adatvédelmi magatartáskódex (Privacy Code of Conduct) vonatkozik. Ez biztosítja azt, hogy az Ön magánszférája és az Ön személyes adatai – az AkzoNobelen belül – elfogadott és megfelelő módon védve legyenek.  

Személyes adatok felhasználása és átadása
A tájékoztatási célú oldalainkon nem kerül sor személyes adatok gyűjtésére, így azok használatára és továbbadása sem lehetséges.

Az AkzoNobel weboldalai keretében gyűjtött személyes információk az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül csak a korábban leírt személyre szabott szolgáltatások lebonyolításához és feldolgozásához kerülnek felhasználásra. Ezen felül az Ön személyes adatait reklámozási és piackutatási célokra, valamint az AkzoNobel elektronikus szolgáltatásainak megfelelő kialakításához csak akkor használjuk fel, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. Az Ön személyes adatainak személyre szabott reklámozáshoz történő használata kizárólag az Ön beleegyezésével történik. Ezen felül az adatokat harmadik felek részére nem adjuk át. Beleegyezését természetesen jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja.

Külső hivatkozások
Az Ön optimális tájékoztatása érdekében oldalainkon harmadik felekre mutató hivatkozásokat helyezünk el. Amennyiben ezek a hivatkozások nem nyilvánvalóan felismerhetőek, úgy felhívjuk a figyelmét arra, hogy külső hivatkozásról van szó. Az AkzoNobel semmilyen módon sem tudja befolyásolni az ezen oldalak szolgáltatói által felkínált tartalmakat.A jelen adatvédelmi nyilatkozat garanciái éppen ezért ezekre az oldalakra nem terjednek ki.

 

További információk és elérhetőségek
Amennyiben az "Adatvédelem az AkzoNobelnél" témával kapcsolatosan további kérdései vannak, akkor ezekre a GYIK (gyakran ismételt kérdések) ad választ. Ezen felül az adataival kapcsolatosan e-mailben és levélben is tudakozódhat az alábbi címen:

Az AkzoNobel GmbH adatvédelmi megbízottja

Arnd Fackeldey okl. mérnök
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-Mail: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


Adatvédelmi GYIK

Mely adatok számítanak személyesnek?
Személyes adatoknak azok az adatok minősülnek, amelyek hozzárendelhetők az Ön személyéhez. Ilyen lehet például az Ön neve, postacíme, telefonszáma vagy e-mail címe. Nem tartoznak ide azok az információk, melyek közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe az Ön személyével.

Mit ért az AkzoNobel reklám, piackutatás alatt?
Reklám, piackutatás alatt a termékválasztékunkra (pl. prospektusok), szolgáltatásainkra (pl. terméktanácsadás), ügyfél-lojalitási programunkra (pl. konferenciák, vásárok) vonatkozó információkat és az ügyfelek körében végzett felméréseket (pl. online ügyfélelégedettségi felmérés) értjük.

Mik azok a sütik?
A süti egy kis adatállomány, amely az Ön merevlemezén kerül elhelyezésre. Ezt az adatállományt az Ön web-böngészője (pl. Internet Explorer, Netscape Navigator) és a webes kiszolgáló közötti kapcsolat létrejöttekor hozza létre és juttatja el Önnek a rendszer. A legtöbb böngésző alapbeállítás mellett ezeket a sütiket automatikusan elfogadja. Lehetősége van azonban arra, hogy a böngészőt a sütik elutasítására vagy engedélykérésre állítsa be. Ezen felül lehetősége van arra is, hogy a sütiket tetszőleges időpontban törölje a rendszeréből (pl. a Windows Explorerrel). Ehhez, kérjük, használja az operációs rendszer megfelelő funkcióját, vagy tekintse meg web-böngészője súgóját.

Használ az AkzoNobel sütiket?
Igen, egyes weboldalainkon használunk sütiket. Általában ezeket a sütiket a weboldalaink iránti érdeklődés statisztikai elemzésére használjuk. Sütijeink nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot és csak arra használjuk azokat, hogy a weboldalaink megnyitásának gyakoriságát nyomonkövessük velük. Ehhez csak úgynevezett "alkalmi sütiket" használunk. Ezek a böngésző ablak bezárása után automatikusan törlődnek. 


Marketing és optimalizáció céljából használ az AkzoNobel más technológiákat is?
Weboldalunkon az etracker GmbH (www.etracker.com) technológiájával gyűjtünk és tárolunk marketing és optimalizációs célú információkat. Ezekből az adatokból egy pszeudonév alatt felhasználói profilok állíthatók össze. Ehhez sütiket is felhasználhatunk. A sütik esetében kis szöveges állományokról van szó, amelyeket az oldal látogatójának web-böngészője egy átmeneti tárhelyen tárol. A sütik lehetővé teszik a visszatérő internet-böngésző felismerését. Az etracker-technológiával gyűjtött adatokat az érintett személy kifejezett beleegyezése nélkül nem használjuk fel arra, hogy a weboldal látogatóját személy szerint azonosítjuk, és nem kapcsoljuk össze a a személyes adatokat a pszeudonév hordozójával. Az adatgyűjtés és tárolás jövőbeli hatállyal bármikor megtiltható.  

Jogomban áll tájékozódni?
Függetlenül attól, hogy személyes adatinak begyűjtése online vagy írásban történt (pl. jelentkezés, termékkel kapcsolatos érdeklődés, prospektus-rendelés), természetesen Önnek jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önnel kapcsolatosan. Ez ügyben kérjük, forduljon az AkzoNobel adatvédelmi megbízottjához. A tájékozódás az Ön számára költségmentes.

Jogom van az adataim módosítását, illetve törlését kérni?
Az AkzoNobel az Ön adatait csak addig őrzi meg, amíg ezek az ismert cél eléréséhez szükségesek. Ezen felül Önnek tetszőleges időpontban jogában áll az adatfelhasználásra vonatkozó beleegyezését részben vagy egészben jövőbeli hatállyal visszavonni. Ebben az esetben a megfelelő adatai törlésre kerülnek. Kivételes esetben a törlést törvényi előírások megakadályozhatják, különös tekintettel a bizonyítási célokat szolgáló információk esetében. Ebben az esetben az adatai letiltásra kerülnek, és kizárólag a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez használhatók fel.

Továbbadják az adataimat harmadik felek részére?
Adatait nem adjuk tovább harmadik felek részére. Kéréseinek feldolgozása és a szolgáltatások Ön általi használata során az Ön személyes adatait szükség esetén átadjuk más AkzoNobel vállalatok vagy megbízott szolgáltatók részére annak érdekében, hogy azok részünkre támogatást nyújtsanak. Ezek a szolgáltatók szerződésben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a mienknek megfelelő adatvédelmi előírásokat követnek, és adatvédelmi szempontból nem számítanak harmadik személynek.

Hogyan kezeli az AkzoNobel a "személyes adatok különleges fajtáit"?
A személyes adatok különleges fajtáit a német szövetségi adatvédelmi törvény 3. § 9. bekezdés határozza meg. Ide tartoznak például az egészségre, politikai nézetekre, szakszervezeti tagságra, stb. vonatkozó információk. Ezek az adatok különleges védelmet élveznek. Az AkzoNobel honlapjait látogathatja és honlapunk teljes információtartalmát megismerheti anélkül, hogy ilyen különleges személyes adatokat hozna tudomásunkra. Amennyiben Ön kéretlenül az AkzoNobel tudomására hoz különleges személyes adatokat, akkor ez a német szövetségi adatvédelmi törvény 4a.§ 3. bekezdés alapján az AkzoNobelnek adott kifejezett beleegyezésnek tekintendő. Az AkzoNobel ez esetben biztosítja Önt arról, hogy ezeket a különleges személyes adatokat az elvárható gondossággal kezeli.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat más szolgáltatók honlapjaira is vonatkozik?
Ezek az adatvédelmi nyilatkozatok nem érvényesek az AkzoNobel weboldalain kívül, melyekre az AkzoNobel weboldalain elhelyezett hivatkozások mutatnak. Éppen ezért kérjük, hogy vegye figyelembe a többi szolgáltató adatvédelemre vonatkozó szabályzatát.

Hogyan tudok hozzájutni a "nagyközönség számára összeállított eljárási szabályzathoz"?
A német szövetségi adatvédelmi törvény alapján az adatvédelmi megbízott köteles kérés esetén tájékoztatást adni arról, hogy milyen automatizált feldolgozási folyamatok segítségével kezelik a személyes adatokat. Az erre vonatkozó információkat tartósan biztosítjuk Önnek a következő hivatkozás alatt:

Nagyközönség számára összeállított eljárási szabályzathoz (külső hivatkozás)

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása
Az internet gyors fejlődése szükségessé teszi adatvédelmi nyilatkozatunk időről időre történő módosítását. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatosan mindig az adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb példányát vegye figyelembe.

Kapcsolattartó kérdések és tájékozódási kérések esetére
Az adatvédelemmel, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos kérdések, megjegyzések, panaszok, valamint tájékozódási igény esetén kérjük, hogy forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz, aki a fenti címen az Ön rendelkezésére áll.

 

etracker adatvédelmi tudnivalók

Weboldalunkon az etracker GmbH (www.etracker.com) technológiájával gyűjtünk és tárolunk marketing és optimalizációs célú információkat. Ezekből az adatokból egy pszeudonév alatt felhasználói profilok állíthatók össze. Ehhez sütiket is felhasználhatunk. A sütik esetében kis szöveges állományokról van szó, amelyeket az oldal látogatójának webböngészője egy átmeneti tárhelyen tárol. A sütik lehetővé teszik a visszatérő internet-böngésző felismerését. Az etracker-technológiával gyűjtött adatokat az érintett személy kifejezett beleegyezése nélkül nem használjuk fel arra, hogy a weboldal látogatóját személy szerint azonosítjuk, és nem kapcsoljuk össze a a személyes adatokat a pszeudonév hordozójával. Az adatgyűjtés és tárolás jövőbeli hatállyal bármikor megtiltható. 

etracker Know Now